home

Související projekty

Projekt "Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji"
RLZ CZ.04.1.03/3.1.15.1/0127

Projekt byl vytvořen systémově tak, aby pomohl ředitelům škol, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům zajišťovat efektivnost vzdělávání při provádění hodnocení škol a zejména vlastního hodnocení školy a tím zajistit škole kvalitu i její rozvoj. Pomoc a podporu při řešení problémů v této oblasti bude ředitelům a učitelům nabízet Metodické a evaluační centrum Ostravské univerzity ve spolupráci s krajským úřadem.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpora efektivnosti vzdělávání v Moravskoslezském kraji v ZŠ, SŠ a VOŠ formou řízení kvality škol prostřednictvím vnitřního a vnějšího hodnocení škol a vytvořením mechanismů pro využití poznatků z provedeného hodnocení vedoucí ke zlepšení vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Více o projektu na www.mecops.cz.

 

Projekt "Vývoj a školení systému vlastního hodnocení škol v Moravskoslezském kraji"
RLZ CZ.04.1.03/3.3.14.3

Projekt "Vývoj a školení systému vlastního hodnocení škol v Moravskoslezském kraji" je zaměřen na vývoj a následnou realizaci uceleného vzdělávacího programu určeného učitelům, ředitelům ZŠ, SŠ a VOŠ a dalším odborným a pedagogickým pracovníkům působícím ve školství.

Hlavními cíli projektu jsou:

  1. vývoj uceleného vzdělávacího programu "Vlastní hodnocení školy" určeného odborníkům působícím v oblasti vlastního ohodnocení škol;
  2. realizace nově vytvořeného vzdělávacího programu a vyškolení 40 konzultantů působících na ZŠ, SŠ, VOŠ a v dalších vzdělávacích institucích v Moravskoslezském kraji a provádějících vlastní hodnocení školy.

Více o projektu na www.mecops.cz.