home

Východiska projektu

Projekt a jeho cíl je v souladu s cíli programu, které jsou stanoveny v "Operačním Programu Rozvoj lidských zdrojů" a v "Dodatku k operačnímu programu".

Projekt je zaměřen na specifický cíl: Rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání.

Projekt je zaměřen na tvorbu kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro učitele ZŠ, SŠ a SOŠ. Tyto kurzy budou plně vycházet z dokumentů pro znalostní společnost a využívat moderních komunikačních technologií.