home

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je realizovat a zkvalitňovat systém počátečního i dalšího vzdělávání učitelů základních i středních škol v oblasti procesu autoevaluace školy a to zejména v následujících oblastech:

  • zavádění a realizace procesu vlastního hodnocení škol
  • proaktivní formování klimatu sociálních skupin ve škole (třídy, zaměstnanci)
  • efektivní využívání výstupů testování vědomostí

 

Cílem počátečního i dalšího vzdělávání učitelů v těchto kurzech je praktická dovednost zavádění a realizace procesů autoevaluace školy včetně

  • zjišťování a vyhodnocování klimatu na školách a následná práce s klimatem jak ve třídách (včetně prevence sociopatologických jevů), tak ve sboru (efektivní řízení pedagogického týmu jako sociální skupiny)
  • efektivní využívání výstupů testování.