home

Připravované kurzy

V rámci projektu budou pořádány tyto tři kurzy:

 1. Praktická autoevaluace
  Jde především o praktický nácvik autoevaluace vlastní školy a praktický nácvik tvorby opatření návazných na autoevaluaci vlastní školy. Účastník zde také získá teoretické znalosti o historii evaluace a o běžně používaných postupech autoevaluace.
   

  Praktická autoevaluace II. etapa
  Upravený kurz na základě vyhodnocení zpětných vazeb od účastníků a připomínek a zkušeností lektorů.
   
   
 2. Klima na školách
  Účastník získá vědomosti z prevence sociální pedagogiky jednotlivce, nejnovější poznatky z oblasti speciální pedagogiky, práva, řešení šikany a výskytu agrese, praktické evaluace školy, klimatu školy, efektivního řízení pedagogického týmu jako sociální skupiny.
  Výcviková část bude zahrnovat aktivní sociální učení, tréninkové nácviky, řešení modelových situací, situační úkolové hry nebo nácviky efektivní komunikace ve skupině.
   
   
 3. Efektivní využívání výstupů testování vědomostí
  Účastník se seznámí s teorií a běžnými postupy testování ve světě i s teorií přidané hodnoty. Dále bude pracovat nad vlastními daty ze školy, vyhodnocovat konkrétní žáky a motivovat je k dalšímu učení s ohledem na přidanou hodnotu každého žáka.