home

Kurz Praktická autoevaluace - program kurzu

1. den

Zahájení, program a cíle kurzu
Kvalita ve vzdělávání
Teorie evaluace a autoevaluace
Rozdělení do skupin
Cvičení – nácvik autoevaluačních metod – práce skupin
Přestávka
Cvičení – prezentace práce skupin
Diskuse, harmonogram dalšího postupu, domácí úkol

2. den

Úvod do druhého dne
Rozbor autoevaluační zprávy školy - diskuse, vyhodnocení, doplnění
Cvičení – praktická ukázka a rozbor dalších autoevaluačních zpráv
Přestávka
Typologie osobnosti, týmové role
Cvičení – praktické zjišťování temperamentu

3. den

Úvod do třetího dne
Řízení kvality
Cvičení - stres, vyhoření, testy, barvy (přehled)
Přestávka
IS AUTOEVAL
Cvičení - IS AUTOEVAL, praktický nácvik