home

Kurz Efektivní využívání výstupů testování vědomostí - základní informace

Obecné cíle kurzu vycházejí z předpokladu, že učitelé se ve své praxi setkávají s testováním žáků, jako je zjišťování úrovně znalostí se zaměřením na rozvoj a úroveň klíčových kompetencí, což je soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností a postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. Po absolvování kurzu budou moci absolventi nejen testy navrhovat, tvořit a vyhodnocovat, ale i správně interpretovat výsledky testů. Absolventi kurzu budou vybaveni nejen dostatečnými vědomostmi, ale i praktickými dovednostmi pro zpracování výsledků pomocí počítače. Seznámí se základními pojmy týkající se evaluace, testů a testování, s možnostmi využití testů pro hodnocení výuky, se základními charakteristikami testů a požadavky na testy.

Rozsah kurzu:

Představuje 40 hodin z toho 24 hodin prezenčního studia ve třech výukových dnech (3 x 8) a 16 hodin distančního studia.

Určeno:

  • učitelům ZŠ a SŠ (předpoklad pracovní skupina 15 účastníků).

Cena:

Hrazeno z projektu ESF „Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících proces autoevaluace na školách“.

Program kurzu:

  • 1. den – Tvorba didaktických testů
  • 2. den – Vyhodnocování didaktických testů
  • 3. den – Alternativní metody hodnocení znalostí žáků

 

Další informace Vám poskytne Mgr. Alena Matoušková, Ostravská univerzita v Ostravě, (tel. 597 091 008), e-mail: autoevaluace@osu.cz.