home

Kurz Efektivní využívání výstupů testování vědomostí - program kurzu

1. den – Tvorba didaktických testů

Zahájení, program a cíle kurzu
Didaktický test a jeho charakteristika
Taxonomie vzdělávacích cílů
Přestávka
Konstrukce didaktického testu a zadání domácího úkolu

2. den - Vyhodnocování didaktických testů

Úvod do druhého dne
Zpracování a interpretace výsledků testu
Přestávka
Ověření kvality testu
Hodnocení a klasifikace žáka v didaktickém testu

3. den – Alternativní metody hodnocení znalostí žáků

Úvod do třetího dne
Vyhodnocování testů vzdělávání metodou sledování dovedností
Přestávka
Praktické hodnocení testu vzhledem k dovednostem
Evaluace výsledků vzdělávání v zahraničí a v ČR