home

Kurz Klima na školách

Cílem kurzu je získat základní vědomosti:

 • z oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • z oblasti řešení metod výuky,
 • z oblasti řešení modelových situací,
 • z nácviku efektivní komunikace ve skupině, sebepoznávací techniky a sebereflexe,
 • o možnostech zjišťování klimatu školy a školní třídy.

Rozsah kurzu

Představuje 40 hodin z toho 25 hodin prezenčního studia ve čtyřech výukových dnech (3 x 7, 1 x 4) a 15 hodin distančního studia.

Určeno

Učitelům ZŠ a SŠ (předpoklad pracovní skupina 20 účastníků).

Cena

Hrazeno z projektu ESF „Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících proces autoevaluace na školách“.

Požadavky na získání certifikátu

Účast alespoň na třech dnech kurzu a zpracování Korespondenčního úkolu (2 části).

Před prvním sezením nutno prostudovat první téma kurzu v LMS Moodle – Klima školy a připravit první korespondenční úkol (přístupové heslo do informačního systému LMS Moodle - na základě vyplnění jména, příjmení a e-mailové adresy, vytvoří účastníkům Mgr. Lenka Orzelová – lenka.orzelova@osu.cz).

Program kurzu

1. den:Atmosféra školy (PhDr. Ivana Fialová, PhDr. Danuše Matýsková)
2. den:Motivace a vznik závislostí (PhDr. Jan Svoboda)
3. den:Klima ve třídě je základním tajemstvím pedagogiky (PhDr. Marek Herman)
4. den:Reflexe vychovatele a otázka etiky dítěte (MUDr. Vladimír Vogeltanz)


Další informace Vám poskytne:

 • Mgr. Alena Matoušková,
  Ostravská univerzita v Ostravě,
  telefon: 597 094 010,
  e-mail: autoevaluace@osu.cz.