home

Kurz Klima na školách - program

3 x 7 + 4 vyučovací hodiny prezenční výuky, 16 vyučovacích hodin distanční výuky.

1. den
PhDr. Ivana Fialová (7 vyučovacích hodin)

Atmosféra školy

Zahájení, program a cíle kurzu
Faktory ovlivňující sociální klima školy
Metody zjišťování sociálního klimatu školy
Metody zjišťování sociálního klimatu školní třídy
Závěr kurzu

 
Výuka bude zaměřena na praktické využití poznatků při realizaci autoevaluace školy.

2. den
PhDr. Jan Svoboda (7 vyučovacích hodin)

Motivace a vznik závislostí

Úvod do druhého dne
Sociální role v interakci a důsledky
Motivace nemotivovaného jedince
Hodnoceni a sebehodnoceni
Sociální potřeby a důsledky nenaplněnosti ve školní třídě
Operativní a koncepční práce se školní třídou
Závěr kurzu


3. den
PhDr. Marek Herman (7 vyučovacích hodin)

Klima ve třídě je základním tajemstvím pedagogiky

Úvod do třetího dne
K čemu je nám dobrá evoluční psychologie
Starý dobrý mozek
Jak se vyrábí dobrá atmosféra: půl kila ve 3.B
Základní typy klimatu
Některé komunikační dovednosti a nejčastější chyby v komunikaci
Závěr kurzu


4. den
MUDr. Vladimír Vogeltanz (4 vyučovací hodiny)

Etické vztahy – základ vývoje člověka
(zkušenosti z hledání příčin nemocí v nemocných vztazích)

Člověk je tvor sociální. Nemoc jedince není jen jeho nemocí, ale i nemocí nejbližšího okolí (rodiny, společnosti). Za nemocemi lze najít nemocné vztahy.
  • Kdo vás učil zdravým vztahům?
Dětství je doba formování a upevňování našich přesvědčení a zvyků.
  • Na co si musí zvykat naše děti?
  • Musí?
  • Co může udělat rodina pro to, aby v dítěti nevznikalo nemocné přesvědčení o sobě či o druhých?
  • Co pro to dělá (naše) škola?
  • Co dělá pro předcházení vzniku nemocných vztahů naše společnost?
  • Proč?
Závěr kurzu