home

Kurz Praktická autoevaluace II. etapa - program kurzu

1. den

09:30 - 09:45Zahájení, program a cíle kurzu
09:45 - 11:15Teorie evaluace a autoevaluace - pojmy, legislativní rámec
11:15 - 12:15Tvorba autoevaluačního týmu - týmové role, typologie MBTI
12:15 - 13:15Cvičení - testování týmových předpokladů účastníků kurzu
13:15 - 13:45Přestávka
13:45 - 14:45Autoevaluační metody - teorie
14:45 - 15:45Cvičení -zisk portfolia informací z některých metod - testování přidané hodnoty
15:45 - 16:00Diskuse, harmonogram dalšího postupu, domácí úkol

2. den

14:00 - 14:15Úvod do druhého dne
14:15 - 15:45Postup autoevaluace dle metodiky OU/MEC
Vlastní hodnocení školy - využití souboru ukazatelů dle OU/MEC
15:45 - 16:45Cvičení - pracovní sešit
16:45 - 17:15Přestávka
17:15 - 18:15Představení programu IS AUTOEVAL
18:15 - 20:15Cvičení - praktický nácvik práce s programem IS AUTOEVAL
20:15 - 20:30Diskuse, harmonogram dalšího postupu, domácí úkol

3. den

14:00 - 14:15Úvod do třetího dne
14:15 - 15:45Význam a praktické využití autoevaluační zprávy
  • autoevaluace a zvyšování kvality školy
  • autoevaluace a ŠVP
  • autoevaluace a řízení školy
15:45 - 16:15Přestávka
16:15 - 18:15Cvičení - rozbor autoevaluační zprávy školy - diskuse, vyhodnocení, doplnění
18:15 - 19:15Možnosti modifikace metodiky autoevaluace OU/MEC pro jednotlivé typy škol
19:15 - 20:15Cvičení - praktický nácvik doplnění a změny ukazatelů
20:15 - 20:30Závěr kurzu