home

Závěrečná konference projektu - fotogalerie

RNDr. Martin Malčík, Ph.D. -  hlavní manažer projektuPhDr. Jaroslava Wenigerová náměstkyně hejtmana MSKPaedDr. Libor Lenčo - vedoucí odboru školství, mládeže a sportu MSK

Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. vedoucí projektuZávěrečná konference projektu / 28. 5. 2008Závěrečná konference projektu / 28. 5. 2008